Ονοματολογία των ήχων

 Ονοματολογία των ήχων

Κάθε [μεμβρανόφωνο] κρουστό όργανο μπορεί να παράγει μια ποικιλία ήχων που διακρίνονται μεταξύ τους από τις διαφορές στο ηχόχρωμά τους, αλλά και σε επιμέρους παραμέτρους του, όπως την ένταση, τη συχνότητα, τη διάρκεια (χρόνο απόσβεσης). Ένας δάσκαλος (ή, γενικότερα, εκτελεστής) μπορεί να μεταφέρει την γνώση του στην εκτέλεση των κρουστών με δύο τρόπους: είτε με το να εκτελέσει τις φράσεις στο όργανο σε μια ταχύτητα στην οποία ο μαθητής να προλαβαίνει να παρατηρεί οπτικά και ηχητικά, είτε με το να εκφέρει λεκτικά την φράση που παίζει. Εδώ θα επιχειρήσω να εξηγήσω κάποια ζητήματα σχετικά με τον δεύτερο τρόπο.
Στον κόσμο του ρυθμού και της εκτέλεσης κρουστών οργάνων, υπάρχει μια μάλλον παγκόσμιας εμβέλειας συνήθεια να αναθέτουμε μια συλλαβή σε κάθε ξεχωριστό και αναγνωρίσιμο ήχο. Αυτό είναι μια πρακτική που έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα συστηματοποίησης στην Ινδική ρυθμική (που άλλωστε έχει και μια σημαντικότατη σολιστική παράδοση, αλλά και ένα καθαρά προφορικό σύστημα εκμάθησης), ενώ στις Μεσογειακές μουσικές τα πράγματα ήταν, τουλάχιστον ως πρόσφατα, λιγότερο συγκεκριμένα: το ποιες συλλαβές αντιστοιχούσαν σε ποιους ήχους ήταν κάτι που εξαρτιόταν κυρίως από την εκάστοτε τοπική παράδοση και τον κάθε εκτελεστή. Αυτές οι συλλαβές ονομάζονται «ονοματοποιητές» ή «ονοματοποιητικές» ακριβώς επειδή προσπαθούν με τη γλώσσα να μιμηθούν τον παραγόμενο ήχο από το όργανο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν αφορά αποκλειστικά τη μουσική, αντίθετα υπάρχουν πολλές λέξεις σε όλες τις γλώσσες που έχουν επινοηθεί με σκοπό να μεταφέρουν την ηχητική εντύπωση ενός φυσικού ήχου. Για παράδειγμα όταν μια γάτα βγάζει αυτή την χαρακτηριστική μακρόσυρτη φωνούλα λέμε ότι «νιαουρίζει», καθώς ο ήχος της μπορεί να προσεγγιστεί με τη λέξη «μιάου» ή «νιάου». Λέμε ότι η πόρτα «τρίζει», καθώς η ακολουθία «τρρρρρρρρρ» είναι ικανή να μεταφέρει την εντύπωση ενός πράγματος που δονείται με ιδιαίτερο τρόπο ώστε να «τρέμει».
Επιστρέφοντας στο θέμα μας, γνωρίζοντας εκ των έσω όλο αυτό το ζήτημα λόγω της ενασχόλησής μου με την ινδική και μεσογειακή ρυθμική, και αναγνωρίζοντας την υπεροχή ενός συνεπούς τρόπου λεκτικής περιγραφής των ρυθμών, στη συνεργασία μου με τον δεξιοτέχνη των κρουστών Δημήτρη Μπάρμπα (στη σειρά βιβλίων του «Λαβήρυθμος», την οποία επιμελήθηκα ο ίδιος και εκδόθηκαν το 2007-8), οδηγηθήκαμε στην συστηματοποίηση των διαφορετικών τοπικών παραδόσεων αντιστοίχισης ήχων-συλλαβών με έναν τρόπου που, αν μη τι άλλο, έχει σίγουρα ικανή εσωτερική συνέπεια και συνοχή. Είναι βέβαιο ότι μπορούν να υπάρξουν και άλλοι τρόποι συστηματικής αντιστοίχισης ήχων και συλλαβών που τους περιγράφουν, πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι ο πληρέστερος και ότι έχει τις προδιαγραφές για να αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς. Εν ολίγοις, αυτό είναι το σύστημα που ακολουθείται και στην περιγραφή των ρυθμών και σε αυτό τον ιστότοπο, ώστε να αναφωνούμε όλοι με αγαλλίαση «Ευχαριστούμε Τάκη και Σάκη!».

3.1 Το σύστημα των ονοματοποιητών συλλαβών στα κρουστά


Εν συντομία, η λογική του συστήματος είναι η εξής:
 • Όλοι οι ήχοι ενός κρουστών μπορούν να περιγραφούν λεκτικά, με τη χρήση κατάλληλων συλλαβών.
 • Γενικά, υπάρχει αντιστοιχία κάθε ξεχωριστού ήχου με μία και μόνο συλλαβή. Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις σε αυτό, που μπορεί να επιτάσσουν λόγοι ευφωνίας, ή ευκολίας στην ταχύτητα.
 • Κάθε συλλαβή που αντιστοιχεί σε κάποιον ήχο ξεκινά με 1 ή 2 σύμφωνα, που ακολουθούνται από 1 ή περισσότερα φωνήεντα.
 • Το σύμφωνο που βρίσκεται στην αρχή μας δείχνει ποιο ηχόχρωμα [ποιον ήχο, ποιο κρούσμα] πρέπει να παίξουμε, π.χ. τα συνηθέστερα σύμφωνα σε χρήση σε κρουστά με μονή μεμβράνη είναι τα D, K, T, Sh και τα πιο εξεζητημένα τα Kl, Ch, Tr, Kr, Ks, P, B, G, F, H. Τα δεύτερα δεν χρησιμοποιούνται καθόλου στην ανάλυση που γίνεται εδώ.
 • Το φωνήεν (ή φωνήεντα) που ακολουθεί υποδεικνύει την σχετική ένταση με την οποία πρέπει να εκτελεστεί ο ήχος ως εξής: “a” – δυνατά, “e” – μέτρια, “i” – σιγανά. Χρησιμοποιείται επίσης το “u” – πολύ δυνατά σε περιπτώσεις όπως στον ήχο Dum. Για παράδειγμα, το ηχόχρωμα που παράγεται με κρούση του δακτύλου στην περιφέρεια της μεμβράνης μπορεί να ονομάζεται Ta, Te ή Ti (σε φθίνουσα σειρά έντασης).
 • Όταν υπάρχει ο ίδιος ήχος δυο φορές σε γρήγορη διαδοχήτότε το δεύτερο σύμφωνο αντικαθίσταται με R. Αυτή η επιλογή εξηγήθηκε πιο πάνω με το παράδειγμα του «τρρρριξίματος» καθώς με το σύμφωνο R μπορώ να κάνω «τρρρίλια» ή «ρρρούλο» με τη γλώσσα, προσομοιώνοντας το ρούλο στα κρουστά. Για παράδειγμα οι ήχοι Ki-Ki, όταν παίζονται γρήγορα θα πρέπει να περιγραφούν ως Ki-Ri, και οι ήχοι Ti-Ti ως Ti-Ri. Για να πειστείτε, δοκιμάστε να πείτε Ti-Ti πολλές φορές συνεχόμενα και παρατηρείστε σε ποια ταχύτητα φτάνετε. Αλλάξτε το σε Ti-Ri και δείτε ότι μπορείτε να το πείτε ακόμη γρηγορότερα!
5 Συνοπτικός οδηγός στην κατανόηση των πινάκων

{αναφέρεται στους πίνακες που υπάρχουν στα λήμματα για τους ρυθμούς, στο Λεξικό}

Παραδοσιακοί ρυθμοί, writer:Λάιος, Σάκης

 • Παραδοσιακοί ρυθμοί, writer:Λάιος, Σάκης
  Μια εκπαιδευτική πρακτική προσέγγιση σε παραδοσιακούς ρυθμούς σε χρήση στην ελληνική επικράτεια. Για χρήση από μαθητές και εκπαιδευτικούς Δημοτικών και Γυμνασίων.
  Στο κείμενο αυτό προσεγγίζονται με απλό [θέλω να πιστεύω] τρόπο οι δημοφιλέστεροι παραδοσιακοί ρυθμοί σε χρήση στην ελληνική επικράτεια. Αρχικά, επιδιώκεται η εξοικείωση του μαθητή με τις έννοιες: παλμός (ή χτύπος ή χρόνος ή μετρική μονάδα), με τις ομάδες (ή ενότητες) παλμών, με την έννοια του μέτρου (ή μετρικού κύκλου). Στη συνέχεια, παρουσιάζεται και εξηγείται το σύστημα ονοματοποιητικών συλλαβών που χρησιμοποιείται εδώ για την καταγραφή των ρυθμών. Στο κυρίως περιεχόμενο, παρατίθενται πίνακες στους οποίους αναφέρονται και προτείνονται, για κάθε ρυθμό, βασικά μετρικά σχήματα για να εκτελεστούν σε κρουστό με μονή μεμβράνη (π.χ. μπεντίρ, νταϊρέ, νταραμπούκα, τουμπερλέκι, ρεκ...), καθώς και μερικές βασικές παραλλαγές τους. Στους πίνακες αυτούς δεν χρησιμοποιούνται σύμβολα της Δυτικής σημειογραφίας (νότες σε πεντάγραμμο), αλλά η ακολουθία των ονοματοποιητών συλλαβών που αντιστοιχούν στην διαδοχή των ήχων που πρέπει να εκτελεστούν στο όργανο, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό ρυθμικό αποτέλεσμα. Πιστεύω, και διαρκώς το διαπιστώνω, ότι ο τρόπος αυτός οδηγεί γρήγορα σε κάποιο ικανοποιητικό ηχητικό αποτέλεσμα στην τάξη και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των διδασκομένων, μέσω της συμμετοχής τους σε σύνολα κρουστών.Το τελικό κείμενο θα είναι διαθέσιμο προσεχώς. Προσωρινά, και για λόγους ελέγχου, έχω αρχίσει να βάζω κάποιες παραπομπές προς σελίδες του Λεξικού, που θα χρησιμοποιηθούν και στο τελικό κείμενο...
Please, stand by...!

1.000 Ρυθμοί !!!!!!


Ρυθμοί

Στάλθηκε από τον Newbie (newbie@in.gr), 28.11.2002. Παραδείγματα ρυθμών σε midi από τον Σπύρο (spyros@kithara.gr), 17.3.2003. Πολλοί πρόσθετοι ρυθμοί και midi από τον Λευτέρη Ζ. (Enas_Kukos@pathfinder.gr), 26.3.2003. Πρόσθετοι ρυθμοί και διορθώσεις από τον Νέο Κιθαρωδό (kitharodos@kithara.gr), 20.3.2003.
Εισαγωγή ' Είναι δύσκολο να μεταδοθεί η έννοια του ρυθμού ενός κομματιού απ΄ το χαρτί, αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια (αφιερωμένο στους αρχάριους φίλους του kithara.gr). Το εγχείρημα γίνεται ακόμη δυσκολότερο διότι δεν υπάρχει κάποιο ευρέως αποδεκτό πρότυπο στη σημειολογία (notation) των ρυθμών. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι αναπαράστασης, προσαρμοσμένοι κυρίως στις ανάγκες κάθε οργάνου (π.χ. drums, κρουστά κ.λ.π.). Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε κι εμείς να φτιάξουμε κάποιο απλό και κατανοητό τρόπο αναπαράστασης (προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της κιθάρας), και θα δίνουμε προεκτάσεις όπου είναι δυνατό.
Κατευθείαν στο ψητό: ' Ο πρώτος ρυθμός-παράδειγμα που παραθέτουμε είναι:
Ρυθμός (2/4)
8888
Τ|Τ|
B1ΚB5K
vvvv
Επεξήγηση:
1. Ρυθμός (2/4): Οι αριθμοί οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή κάθε μέτρου (είναι ο ρυθμός του κομματιού) καθορίζουν το πλήθος και τη διάρκεια των «χτυπημάτων» που πρέπει να κάνει ο μουσικός για να ανταποκριθεί ρυθμικά στο κομμάτι. Στο παραπάνω σχήμα ο ρυθμός του πρώτου μέτρου (και του κομματιού) είναι 2/4 (διαβάζεται 2 τέταρτα). Το κλάσμα λοιπόν του ρυθμού ενός κομματιού σημαίνει ότι: Ο αριθμητής του κλάσματος (π.χ. 2) ορίζει το πλήθος των «χτυπημάτων» τα οποία βρίσκονται σε κάθε μέτρο (δηλαδή εδώ 2 χτυπήματα). Ο παρανομαστής (π.χ. 4) ορίζει τη σχετική διάρκεια κάθε χτυπήματος (π.χ. διάρκεια ενός τετάρτου το καθένα). Πρακτικά, ο απλούστερος τρόπος μετρήματος γίνεται με το πόδι – χτυπάμε το πόδι στο έδαφος, ισόχρονα – και είναι ο εξής: • Α. Βλέπουμε τον παρανομαστή του ρυθμού (π.χ. 4), και καταλαβαίνουμε ότι το κάθε χτύπημα του ποδιού ισοδυναμεί με χρονική αξία 1/Χ (π.χ. αξία ενός τετάρτου). • Β. Βλέπουμε τον αριθμητή του ρυθμού (π.χ. 2), και καταλαβαίνουμε ότι χτυπώντας 2 φορές το πόδι μας έχουμε καλύψει το πρώτο μέτρο του τραγουδιού. (τα επόμενα δυο χτυπήματα καλύπτουν το δεύτερο μέτρο κ.ο.κ.)
2. 8 8 8 8: Τα 4 οχτάρια σημαίνουν 4 χτυπήματα ογδόου (4 χτυπήματα του 1/8 το καθένα). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, τα χτυπήματα ογδόων παίζονται ως εξής: • Το πρώτο όγδοο στη Θέση (στο «πέσιμο») του πρώτου χτυπήματος του ποδιού. • Το δεύτερο όγδοο στην Άρση (στο «σήκωμα») του πρώτου χτυπήματος του ποδιού. • Το τρίτο όγδοο στη Θέση (στο «πέσιμο») του δεύτερου χτυπήματος του ποδιού. • Το τέταρτο όγδοο στη Άρση (στο «σήκωμα») του δεύτερου χτυπήματος του ποδιού.
Άλλα χτυπήματα που θα συναντήσετε είναι: • 4 (χτυπήματα του 1/4ου το καθένα)
• 8 (χτυπήματα του 1/8ου το καθένα) • 16 (χτυπήματα του 1/16ου το καθένα) • 32 (χτυπήματα του 1/32ου το καθένα) Η (σχετική) διάρκεια κάθε χτυπήματος έχει ως εξής: ένα χτύπημα του 1/4 (ενός τετάρτου) είναι ισόχρονο (διαρκεί το ίδιο) με 2 χτυπήματα του 1/8 (ενός ογδόου) ή με 4 χτυπήματα του 1/16 (ενός δεκάτου έκτου) κ.ο.κ.
3. T | T |: Ένδειξη τονισμένου ( Τ ) ή άτονου ( | ) χτυπήματος. Τα τονισμένα χτυπήματα (συνήθως) γίνονται στη Θέση (στο «πέσιμο» του μετρήματος με το πόδι) ενώ τα άτονα στην Άρση (στο «σήκωμα» του μετρήματος με το πόδι).
4. Β1 K B5 K: Ένδειξη τι είδους χτυπήματα μπορεί να είναι αυτά (π.χ. προς τα ’πάνω, μόνο μπάσσο κ.λ.π.). Και έχουμε: • Β1: Χτύπημα Μπάσου. Χτυπάμε την κύρια νότα της συγχορδίας (π.χ. χτυπάμε ΛΑ Μπάσο στη συγχορδία ΛΑ Μινόρε) • Β5: Χτύπημα Μπάσου. Χτυπάμε την Πέμπτη νότα της συγχορδίας (π.χ. χτυπάμε ΜΙ Μπάσο στη συγχορδία ΛΑ Μινόρε – Η ΜΙ είναι η πέμπτη βαθμίδα της ΛΑ) • Β7: Χτύπημα Μπάσου. Χτυπάμε την έβδομη νότα της συγχορδίας (π.χ. χτυπάμε ΣΟΛ Μπάσο στη συγχορδία ΛΑ Μινόρε – Η ΣΟΛ είναι η έβδομη βαθμίδα της ΛΑ) • Κ: Χτύπημα Καντίνι: Χτυπάμε και ταυτόχρονα και τις τρεις κάτω χορδές με το δείκτη, τον μέσο και τον παράμεσο. • i: Χτύπημα δείκτη (στην Τρίτη χορδή – ΣΟΛ) • m: Χτύπημα μέσου (στην δεύτερη χορδή – ΣΙ) • a: Χτύπημα παράμεσου (στην Πρώτη χορδή – ΜΙ) • m+a: Ταυτόχρονο χτύπημα μέσου και παράμεσου (αντίστοιχα στη δεύτερη και πρώτη χορδή) • -: Παύση (σταματάμε τις χορδές)
5. v ^ v ^: Ένδειξη για τη φορά της πένας. " v " = φορά προς τα κάτω, " ^ " = φορά προς τα πάνω. Στους περισσότερους ελληνικούς ρυθμούς συνήθως η πένα πάει συνέχεια προς τα κάτω σε όλα τα χτυπήματα. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καμία επεξήγηση σχετικά με τη φορά της πένας στο ρυθμό. Σε μερικούς όμως γρήγορους ρυθμούς η πένα μπορεί να έχει και αντίστροφο χτύπημα (προς τα πάνω). Σε αυτή την περίπτωση σημειώνεται και η φορά της πένας κάτω από κάθε χτύπημα.
Έτσι συνοψίζοντας, το παράδειγμα του ρυθμού μας ερμηνεύεται ως εξής: