Παραδοσιακοί ρυθμοί, writer:Λάιος, Σάκης

  • Παραδοσιακοί ρυθμοί, writer:Λάιος, Σάκης
    Μια εκπαιδευτική πρακτική προσέγγιση σε παραδοσιακούς ρυθμούς σε χρήση στην ελληνική επικράτεια. Για χρήση από μαθητές και εκπαιδευτικούς Δημοτικών και Γυμνασίων.
    Στο κείμενο αυτό προσεγγίζονται με απλό [θέλω να πιστεύω] τρόπο οι δημοφιλέστεροι παραδοσιακοί ρυθμοί σε χρήση στην ελληνική επικράτεια. Αρχικά, επιδιώκεται η εξοικείωση του μαθητή με τις έννοιες: παλμός (ή χτύπος ή χρόνος ή μετρική μονάδα), με τις ομάδες (ή ενότητες) παλμών, με την έννοια του μέτρου (ή μετρικού κύκλου). Στη συνέχεια, παρουσιάζεται και εξηγείται το σύστημα ονοματοποιητικών συλλαβών που χρησιμοποιείται εδώ για την καταγραφή των ρυθμών. Στο κυρίως περιεχόμενο, παρατίθενται πίνακες στους οποίους αναφέρονται και προτείνονται, για κάθε ρυθμό, βασικά μετρικά σχήματα για να εκτελεστούν σε κρουστό με μονή μεμβράνη (π.χ. μπεντίρ, νταϊρέ, νταραμπούκα, τουμπερλέκι, ρεκ...), καθώς και μερικές βασικές παραλλαγές τους. Στους πίνακες αυτούς δεν χρησιμοποιούνται σύμβολα της Δυτικής σημειογραφίας (νότες σε πεντάγραμμο), αλλά η ακολουθία των ονοματοποιητών συλλαβών που αντιστοιχούν στην διαδοχή των ήχων που πρέπει να εκτελεστούν στο όργανο, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό ρυθμικό αποτέλεσμα. Πιστεύω, και διαρκώς το διαπιστώνω, ότι ο τρόπος αυτός οδηγεί γρήγορα σε κάποιο ικανοποιητικό ηχητικό αποτέλεσμα στην τάξη και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των διδασκομένων, μέσω της συμμετοχής τους σε σύνολα κρουστών.Το τελικό κείμενο θα είναι διαθέσιμο προσεχώς. Προσωρινά, και για λόγους ελέγχου, έχω αρχίσει να βάζω κάποιες παραπομπές προς σελίδες του Λεξικού, που θα χρησιμοποιηθούν και στο τελικό κείμενο...
Please, stand by...!