Ονοματολογία των ήχων

 Ονοματολογία των ήχων

Κάθε [μεμβρανόφωνο] κρουστό όργανο μπορεί να παράγει μια ποικιλία ήχων που διακρίνονται μεταξύ τους από τις διαφορές στο ηχόχρωμά τους, αλλά και σε επιμέρους παραμέτρους του, όπως την ένταση, τη συχνότητα, τη διάρκεια (χρόνο απόσβεσης). Ένας δάσκαλος (ή, γενικότερα, εκτελεστής) μπορεί να μεταφέρει την γνώση του στην εκτέλεση των κρουστών με δύο τρόπους: είτε με το να εκτελέσει τις φράσεις στο όργανο σε μια ταχύτητα στην οποία ο μαθητής να προλαβαίνει να παρατηρεί οπτικά και ηχητικά, είτε με το να εκφέρει λεκτικά την φράση που παίζει. Εδώ θα επιχειρήσω να εξηγήσω κάποια ζητήματα σχετικά με τον δεύτερο τρόπο.
Στον κόσμο του ρυθμού και της εκτέλεσης κρουστών οργάνων, υπάρχει μια μάλλον παγκόσμιας εμβέλειας συνήθεια να αναθέτουμε μια συλλαβή σε κάθε ξεχωριστό και αναγνωρίσιμο ήχο. Αυτό είναι μια πρακτική που έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα συστηματοποίησης στην Ινδική ρυθμική (που άλλωστε έχει και μια σημαντικότατη σολιστική παράδοση, αλλά και ένα καθαρά προφορικό σύστημα εκμάθησης), ενώ στις Μεσογειακές μουσικές τα πράγματα ήταν, τουλάχιστον ως πρόσφατα, λιγότερο συγκεκριμένα: το ποιες συλλαβές αντιστοιχούσαν σε ποιους ήχους ήταν κάτι που εξαρτιόταν κυρίως από την εκάστοτε τοπική παράδοση και τον κάθε εκτελεστή. Αυτές οι συλλαβές ονομάζονται «ονοματοποιητές» ή «ονοματοποιητικές» ακριβώς επειδή προσπαθούν με τη γλώσσα να μιμηθούν τον παραγόμενο ήχο από το όργανο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν αφορά αποκλειστικά τη μουσική, αντίθετα υπάρχουν πολλές λέξεις σε όλες τις γλώσσες που έχουν επινοηθεί με σκοπό να μεταφέρουν την ηχητική εντύπωση ενός φυσικού ήχου. Για παράδειγμα όταν μια γάτα βγάζει αυτή την χαρακτηριστική μακρόσυρτη φωνούλα λέμε ότι «νιαουρίζει», καθώς ο ήχος της μπορεί να προσεγγιστεί με τη λέξη «μιάου» ή «νιάου». Λέμε ότι η πόρτα «τρίζει», καθώς η ακολουθία «τρρρρρρρρρ» είναι ικανή να μεταφέρει την εντύπωση ενός πράγματος που δονείται με ιδιαίτερο τρόπο ώστε να «τρέμει».
Επιστρέφοντας στο θέμα μας, γνωρίζοντας εκ των έσω όλο αυτό το ζήτημα λόγω της ενασχόλησής μου με την ινδική και μεσογειακή ρυθμική, και αναγνωρίζοντας την υπεροχή ενός συνεπούς τρόπου λεκτικής περιγραφής των ρυθμών, στη συνεργασία μου με τον δεξιοτέχνη των κρουστών Δημήτρη Μπάρμπα (στη σειρά βιβλίων του «Λαβήρυθμος», την οποία επιμελήθηκα ο ίδιος και εκδόθηκαν το 2007-8), οδηγηθήκαμε στην συστηματοποίηση των διαφορετικών τοπικών παραδόσεων αντιστοίχισης ήχων-συλλαβών με έναν τρόπου που, αν μη τι άλλο, έχει σίγουρα ικανή εσωτερική συνέπεια και συνοχή. Είναι βέβαιο ότι μπορούν να υπάρξουν και άλλοι τρόποι συστηματικής αντιστοίχισης ήχων και συλλαβών που τους περιγράφουν, πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι ο πληρέστερος και ότι έχει τις προδιαγραφές για να αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς. Εν ολίγοις, αυτό είναι το σύστημα που ακολουθείται και στην περιγραφή των ρυθμών και σε αυτό τον ιστότοπο, ώστε να αναφωνούμε όλοι με αγαλλίαση «Ευχαριστούμε Τάκη και Σάκη!».

3.1 Το σύστημα των ονοματοποιητών συλλαβών στα κρουστά


Εν συντομία, η λογική του συστήματος είναι η εξής:
 • Όλοι οι ήχοι ενός κρουστών μπορούν να περιγραφούν λεκτικά, με τη χρήση κατάλληλων συλλαβών.
 • Γενικά, υπάρχει αντιστοιχία κάθε ξεχωριστού ήχου με μία και μόνο συλλαβή. Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις σε αυτό, που μπορεί να επιτάσσουν λόγοι ευφωνίας, ή ευκολίας στην ταχύτητα.
 • Κάθε συλλαβή που αντιστοιχεί σε κάποιον ήχο ξεκινά με 1 ή 2 σύμφωνα, που ακολουθούνται από 1 ή περισσότερα φωνήεντα.
 • Το σύμφωνο που βρίσκεται στην αρχή μας δείχνει ποιο ηχόχρωμα [ποιον ήχο, ποιο κρούσμα] πρέπει να παίξουμε, π.χ. τα συνηθέστερα σύμφωνα σε χρήση σε κρουστά με μονή μεμβράνη είναι τα D, K, T, Sh και τα πιο εξεζητημένα τα Kl, Ch, Tr, Kr, Ks, P, B, G, F, H. Τα δεύτερα δεν χρησιμοποιούνται καθόλου στην ανάλυση που γίνεται εδώ.
 • Το φωνήεν (ή φωνήεντα) που ακολουθεί υποδεικνύει την σχετική ένταση με την οποία πρέπει να εκτελεστεί ο ήχος ως εξής: “a” – δυνατά, “e” – μέτρια, “i” – σιγανά. Χρησιμοποιείται επίσης το “u” – πολύ δυνατά σε περιπτώσεις όπως στον ήχο Dum. Για παράδειγμα, το ηχόχρωμα που παράγεται με κρούση του δακτύλου στην περιφέρεια της μεμβράνης μπορεί να ονομάζεται Ta, Te ή Ti (σε φθίνουσα σειρά έντασης).
 • Όταν υπάρχει ο ίδιος ήχος δυο φορές σε γρήγορη διαδοχήτότε το δεύτερο σύμφωνο αντικαθίσταται με R. Αυτή η επιλογή εξηγήθηκε πιο πάνω με το παράδειγμα του «τρρρριξίματος» καθώς με το σύμφωνο R μπορώ να κάνω «τρρρίλια» ή «ρρρούλο» με τη γλώσσα, προσομοιώνοντας το ρούλο στα κρουστά. Για παράδειγμα οι ήχοι Ki-Ki, όταν παίζονται γρήγορα θα πρέπει να περιγραφούν ως Ki-Ri, και οι ήχοι Ti-Ti ως Ti-Ri. Για να πειστείτε, δοκιμάστε να πείτε Ti-Ti πολλές φορές συνεχόμενα και παρατηρείστε σε ποια ταχύτητα φτάνετε. Αλλάξτε το σε Ti-Ri και δείτε ότι μπορείτε να το πείτε ακόμη γρηγορότερα!
5 Συνοπτικός οδηγός στην κατανόηση των πινάκων

{αναφέρεται στους πίνακες που υπάρχουν στα λήμματα για τους ρυθμούς, στο Λεξικό}

 • 1η σειρά: ο αριθμός των παλμών (ή χτύπων ή χρόνων). Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι αυτό δεν είναι απόλυτο, καθώς ρυθμοί στα 2 μπορούν να θεωρηθούν και ως ρυθμοί στα 4 ή στα 8, ενώ ρυθμοί στα 3 μπορούν να θεωρηθούν και ως ρυθμοί στα 6 ή στα 12. Για το λόγο αυτό και έχουν ομαδοποιηθεί αντίστοιχα.
 • 2η σειρά: τα σημεία (συμβολίζονται με ‘x’) στα οποία χτυπάμε το πόδι (ή παλαμάκια, όσοι δεν παίζουν κρουστό). Εδώ χρειάζεται προσοχή στο εξής: ενώ στους περισσότερους ρυθμούς τα σημεία στα οποία χτυπάει το πόδι ταυτίζονται με σημεία που τονίζουν τα χέρια, υπάρχουν περιπτώσεις όπως για παράδειγμα το Μαχσούμ (απλό τσιφτετέλι) ή το Ζεϊμπέκικο, στους οποίους είναι αμφίσημο το πώς πρέπει να χτυπάει το πόδι: πρέπει να χτυπάει ισόχρονα ή να υποδεικνύει τους χαρακτηριστικούς αντιχρονισμούς, ακολουθώντας τα χέρια (ή τις κινήσεις του χορευτή); Στις περιπτώσεις αυτές, προστίθεται μια ακόμη σειρά, στην οποία γράφεται το εναλλακτικό μέτρημα του ποδιού.
 • 3η σειρά: οι διάρκειες (σε παλμούς) κάθε τμήματος του μέτρου, ή, αλλιώς, οι ομαδοποιήσεων των παλμών σε ενότητες. Αρχή της ενότητας θεωρείται το σημείο στο οποίο χτυπάμε το πόδι. Στη ρυθμολογία συνήθως διακρίνουμε μικρές (2 παλμών) ή μεγάλες (3 παλμών) ενότητες, ισχυρίζομαι όμως ότι υπάρχουν λόγοι να υιοθετήσουμε και τη λογική των ενοτήτων με 1 ή 4 παλμούς (ή ακόμη και 5, αν ακολουθήσουμε την ινδική ρυθμική των vibhāga-s / τμημάτων του μέτρου που μπορούν να περιλαμβάνουν μέχρι 5 mātrā-s).
 • 4η σειρά: η πιο απλή εκδοχή του ρυθμού (το μετρικό του σχήμα) με τις συλλαβές που υποδεικνύουν πώς εκτελείται συνήθως σε κρουστό με μία μεμβράνη. Μέχρι το σημείο αυτό θεωρώ πώς όλοι, λίγο-πολύ, οι μαθητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εκτελέσουν.
 • 5η κ.ε. σειρές: γεμίσματα και παραλλαγές στην βασική εκδοχή. Η αλήθεια είναι ότι από εδώ και πέρα, τα πράγματα γίνονται κάπως πιο δύσκολα για τους περισσότερους μαθητές, και, ενδεχομένως, θα πρέπει να δουλεύονται με τους ικανότερους.
 • Στις σειρές 4 κ.ε., όπου αναφέρονται τα μετρικά σχήματα, αν μέσα σε κάποιο κουτάκι (που πάντα έχει συνολική διάρκεια 1 παλμού) αναφέρονται 2 ή περισσότερες συλλαβές, σημαίνει ότι πρέπει να μοιραστούν ισόχρονα στον συνολικό χρόνο του κουτιού. Δίνω μερικά παραδείγματα και την αντιστοιχία τους με την Δυτική σημειογραφία, ώστε να γίνει σαφές [έστω ότι κάθε παλμός αντιστοιχεί σε διάρκεια ενός τετάρτου]:
  • TaKi = 2 όγδοα
  • TaKeRe = τρίηχο ογδόων
  • Ta – Ke = τρίηχο ογδόων, από το οποίο κρούονται το 1ο και το 3ο
  • TeReKiTe = δέκατα-έκτα
  • Te – KiTe = δέκατα-έκτα, από τα οποία κρούονται το 1ο, 3ο και 4ο [αλλιώς, όγδοο και δύο δέκατα-έκτα]
6 Ρυθμοί στα 2, 4 και 8


6.1 Πωγωνίσιο (4/4) {Crotchet = 46-138} [Ήπειρος]

1
+
2
+
3
+
4
+
x
x
x
x
2
2
2
2
Du
Um
Ta
Ta
Du
um
Ta
a
Dum
Ki
Ta
Ta
Du
Ki
Ta
Ki
Dum
Kiri
Ta
Ta
Du
um
Ta
a
Dum
Kiri
Ta
Ta
Du
De
Ta
a
Dum
De
Ta
Te
Du
De
Ta
KiRi


6.2 Μπάλος (2/4), { Crotchet = 50-120}, [Νησιά Αιγαίου]


6.3 Ρούμπα / Συρτός (4/4 ή 8/8) { Crotchet = 80-120} [Πανελλήνιος, διαδομένος σε όλη την Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή]

1
2
3
4
5
6
7
8
x
x
x
3
3
2
Du
u
um
Ta
a
a
Ta
a
Du
um
Ti
Ta
a
Ti
Ta
a
Dum
Ki
Ti
Ta
Ki
Ti
Ta
Ki
Dum
kiri
Ti
Ta
kiri
Ti
Ta
kiri
Du
u
um
Sha
a
a
Sha
a
Δείτε σχετικό εκπαιδευτικό βίντεο, με τον Δημήτρη Παναγούλια να δείχνει μια εισαγωγική προσέγγιση στην Μεσογειακή εκδοχή της Ρούμπα, στο κρουστό Darbuka. Video by Sakis Laios, www.musicking.gr 2013

6.4 1ο Cifteteli / Μαχσούμ (4/4 ή 8/8) {Crotchet = ...-...} [Πανελλήνιος, αραβικής προέλευσης]

Mahsum
1
2
3
4
5
6
7
8
x
x
x
x
2
2
2
2
Dum
Ta
a
Ta
Du
um
Ta
a
Dum
Ta
Ki
Ta
Du
Ki
Ta
Ki
Dum
Ta
KiRi
Ta
Du
KiRi
Ta
KiRi
Dum
Sha
a
Sha
Du
um
Sha
a
Dum
Sha
Ki
Sha
Du
Ki
Sha
Ki
Dum
Sha
Ti
Sha
Du
Ti
Sha
Ti
Dumki
Shaki
Tiki
Shaki
Duki
Tiki
Shaki
Tiki


6.5 Ουάχντε (8/8, 2-2-2-2), { Crotchet = ...-...} [Αραβικής προέλευσης]


6.6 Μπεράτι 8σημο (8/4, 3-2-3), { Crotchet = ...-...}, [Ήπειρος]


7 Ρυθμοί στα 3, 6 και 12


7.1 Ηπειρώτικο (δίμετρο 3/4), { Crotchet = ...-...}, [Ήπειρος]


7.2 Ζωναράδικο (6/8, 3-3), { Crotchet = ...-...} , [Θράκη]


7.3 Χασάπικο (6/8, 3-3), { Crotchet = ...-...}, [Πανελλήνιος, με προέλευση μάλλον από τη Θράκη]


7.4 Τσάμικος (3/4, 6/8 ή 12/8) ) { Crotchet = 60-120} [Ήπειρος, Ηπειρωτική Ελλάδα]

Τσάμικος - απλή (έως απλοϊκή) μορφή
1
2
3
x
x
2
1
Dum
TaTa
DuTa
Η παραπάνω απλή μορφή αναφέρεται εδώ αποκλειστικά ως αρχικό σημείο αναφοράς και δεν συνίσταται για χρήση σε πραγματική εκτέλεση.

Τσάμικος - σύνθετη & ολοκληρωμένη μορφή σε δίμετρο 6/8 + 6/8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
x
x
x
x
4
2
4
2
Dum
s Ki
Te
Ka
Ta
Ka
Dum
s Ki
Te
Ka
Dum
Ka
Dum
- Ti
Te
Dum
Ta
a
Dum
ssTiKi
Te
Dum
TaKe
TaKe

8 Ρυθμοί στα 7


8.1 Καλαματιανός (7/8, 3-2-2), {Crotchet = 50-216}, [Πανελλήνιος]

1
2
3
4
5
6
7
x
x
x
3
2
2
Du
um
Ta
Du
um
Ta
a
Du
um
Ta
Dum
um
Ta
Ta
Dum
Ki
Ta
Dum
Ki
Ta
Ki
Dum
Kiri
Ta
Dum
Kiri
Ta
Kiri
Δείτε σχετικό εκπαιδευτικό βίντεο, με τον Δημήτρη Παναγούλια να δείχνει μια εισαγωγική προσέγγιση στον ρυθμό του Καλαματιανού στο κρουστό Darbuka. Video by Sakis Laios, www.musicking.gr 2013


8.2 Raiko - Ράικο (7/8, 3-2-2), {Crotchet = ...-...}, [Βορειο-δυτική Μακεδονία]

1
2
3
4
5
6
7
x
x
x
3
2
2
Du
ki
ti
Ta
ki
Ta
ki

8.3 Μπεράτι 7σημο (7/8, 3-2-2), {Crotchet = ...-...}, [Ήπειρος]8.4 Μαντηλάτος (7/8, 2-2-3) { Crotchet = 144-240} [Θράκη]

1
2
3
4
5
6
7
x
x
x
2
2
3
Du
um
Ta
a
Ta
a
a
Dum
ke
Ta
ke
Ta
ke
ke
Dum
kere
Ta
kere
Ta
ke
ke
Du
um
Du
um
Ta
a
a
Du
Ke
Du
Ke
Ta
Ke
Te
Dum
kere
Dum
kere
Ta
ke
Te


8.5 Τικ τρομαχτόν (7/8, 2-2-3), { Crotchet = ...-...}, [Πόντος]

1
2
3
4
5
6
7
x
x
x
2
2
3
Du
um
Ta
a
Ta
a
a
Du
um
Du
um
Ta
a
a
9 Ρυθμοί στα 9 και 18


9.1 Καρσιλαμάς (9/8, δ΄ τύπου: 2-2-2-3) { Crotchet = 92-152} [Μικρά Ασία, Θράκη, Βορειο-δυτική Μακεδονία]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
x
x
x
x
2
2
2
3
Du
um
Ta
Ka
Du
um
Ta
Ka
Ta
Du
um
TaKi
TaKi
Du
um
Ta
Ta
TaKi

9.2 Ζεϊμπέκικο (18/8 ή 9/4, 2-4-2-4-4 - 2-4-2-4-4-4 ή 1-2-1-2-2 - 1-2-1-2-2-2) { Crotchet = ...-...} [Μικρά Ασία]

Ζεϊμπέκικο σε Αργό τέμπο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
- x
x
x
x x
- x
x
x
x
2
2
2
3
DumDum
aTa
Duum
Taa
DumDum
aTa
Duum
Taa
Taa

Ζεϊμπέκικο σε Γρήγορο τέμπο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
2
2
3
DumTa
aTa
Duum
Taa
DumTa
aTa
Duum
Taa
Taa
DumTa
KiTa
DumKi
TaKi
DumTa
KiTa
DumKi
TaKi
TaKi


9.3 Παλιό Ζεϊμπέκικο (18/8 ή 9/4, 4-4-4-6 ή 2-2-2-3), { Crotchet = ...-...} , [Μικρά Ασία]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
2
2
3
Duum
TaTa
Taa
Taa
Duum
TaTa
Taa
Taa
Taa

9.4 Διπάτ (9/8, 2-3-2-2), { Crotchet = ...-...}, [Πόντος]


10 Ρυθμοί στα 5 και στα 10


10.1 Μπαϊντούσκα (5/8, 2-3), { Crotchet = ...-...}, [Θράκη]10.2 Τικ (5/8, 3-2), { Crotchet = ...-...}, [Πόντος]

1
2
3
4
5
x
x
3
2
Du
um
Ka
Dum
Ka

Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ρυθμούς με περιττό αριθμό παλμών, έτσι και το Τικ συνήθως εκτελείται σε δίμετρο, ως εξής:
1ο μέτρο
2ο μέτρο
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
3
2
3
2
Du
um
Ka
Dum
Ka
Du
um
Ka
Du
um
Dum
ki
Ka
Dum
Ka
Du
um
Ka
Du
um
Dum
KiRi
Ta
Dum
KeKe
Dum
KiRi
Ta
Du
um
DuKi
TiKi
Ta
Dum
Ka
Dum
KiRi
Ta
Dum
Ka

10.3 Ζαγορίσιος (10/8 ή 5/4), { Crotchet = ...-...}, [Ήπειρος]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
x
x
x
x
x
2
2
2
2
2
Du
um
Ta
Ta
Du
um
Ta
a
a
a
Du
Kiri
Ta
Ta
Du
um
Ta
a
a
a
Du
Kiri
Ta
Ta
Du
um
Ta
Kiri
Ta
Ta

10.4 Σεμάι (10/4, 3-2-2-3), { Crotchet = 60-120}, [Μικρά Ασία]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
x
(x)
x
x
(x)
x
(x)
3
2
2
3
Du
um
Te
Ta
a
Dum
Dum
Ta
a
Ta
Du
um-KiTi
Te
Ta
TeKe
Dum
Dum
Ta
a
Takitiki

10.5 Τζουτζουνά ή Τζουρτζουνά (10/8, 3-2-2-3), { Crotchet = 120-200}, [Μικρά Ασία]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
x
x
x
x
3
2
2
3
Du
u
um
Ta
a
Du
um
Ta
a
a
Du
um
Te
Ta
a
Du
um
Ta
a
Te
Dum
Ki
Te
Ta
Ki
Dum
Ki
Ta
Ki
Ta
Du
KiRi
Te
Ta
Ki
Dum
Ki
Ta
TiKi
Tiki
DuKi
TiKi
Te
Ta
Ki
DuKi
TiKi
Ta
Ki
Te

11 Ρυθμοί στα 11


11.1 Patrunino - Πετρούλα (11/8, 3-2-2-2-2), { Crotchet = ...-...} , [Βορειο-δυτική Μακεδονία]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
x
x
x
x
x
3
2
2
2
2
Dum
ki
ti
Du
ki
Ta
ki
Du
ki
Ta
ti

11.2 Stankena, Stankino ή Molaevo (11/8, 2-2-3-2-2), { Crotchet = ...-...}, [Βορειο-δυτική Μακεδονία]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
x
x
x
x
x
2
2
3
2
2
Du
um
Ta
ti
Du
um
(ki)
Du
um
Ta
ti
12 Ρυθμοί στα 15


12.1 Pusedniča - Γονατιστός (15/8, 4-4-3-2-2), { Crotchet = ...-...}, [Βορειο-δυτική Μακεδονία]

Pusedniča – Γονατιστός
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
x
(x)
x
(x)
x
x
x
2
2
2
2
3
2
2
Du
um
Ta
a
Du
um
Ta
a
Du
um
ti
Ta
a
Ta
a
13 Ρυθμοί στα 16


13.1 Pučeno - Πουστσένο - Λυτός (9/8 + 7/8, 2-2-2-3 + 2-2-3), { Crotchet = ...-...}, [Βορειο-δυτική Μακεδονία]

Pučeno – Πουστσένο – Λυτός (9/8 + 7/8, 2-2-2-3 + 2-2-3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
x
x
x
x
x
x
x
2
2
2
3
2
2
3
Du
um
Ta
a
Du
um
Ta
Ka
Ta
Du
um
Ta
a
Ta
Ka
Ta
Dum
Ki
Ta
Ki
Dum
Ki
Ta
Ka
Ta
Dum
Ki
Ta
Ki
Ta
Ka
TaΒιβλιογραφία

Ανθολογία Μουσικολογικών Ανακοινώσεων και Δημοσιευμάτων 1954-2008, Καβακόπουλος, Παντελής, (Παντελής Καβακόπουλος: Αθήνα, 2008), [επιμ. Σάκης Λάιος]
Σκοποί και χοροί της Βορειοδυτικής Μακεδονίας, Καβακόπουλος, Παντελής, (ΙΕΜΑ: Αθήνα, 2006), [επιμ. Σάκης Λάιος]
Λαβήρυθμος [4 τόμοι], Μπάρμπας, Δημήτρης,(Δημήτρης Μπάρμπας: Θεσσαλονίκη, 2007), [επιμ. Σάκης Λάιος]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου